Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług serwisowych przez firmę Coffee Doctor Małgorzata Bergolc, z siedzibą w Warszawie (00-409), ul. Solec 61B/1AB (zwaną dalej Serwisem).

 2. Serwis wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).

 3. Serwis jest płatnikiem podatku VAT, wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną prezentowanych usług i zawierają podatek VAT (23%).

 4. Klient traktowany jest przez Serwis jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.

 5. Protokół przyjęcia sprzętu do serwisu jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W ewentualności utraty potwierdzenia, odbiór towaru umożliwia okazanie dokumentu tożsamości oraz podanie numeru telefonu kontaktowego.

 6. Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.

 7. Za akcesoria pozostawione w urządzeniu, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy Serwis nie odpowiada.

 8. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt powierzony lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.

 9. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu.

 10. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do Serwisu. Wynika to ze stosowania metod specjalistycznych metod diagnostycznych.

 11. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez Serwis.

 12. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest firma Coffee Doctor Małgorzata Bergolc z siedzibą w Warszawie (00-409), przy ul. Solec 61B/1AB, oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.

 13. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji Serwis zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.

 14. Serwis informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.

 15. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 7 dni od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 10 zł brutto dziennie, którą musi pokryć Zamawiający. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).

 16. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z Serwisu w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru sprzęt ulega komisyjnej utylizacji.

 17. Serwis gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych w potwierdzeniu wydania sprzętu z serwisu zgodnie z podanym okresem gwarancji (3 miesiące dla większości napraw i usług oraz 6 miesięcy na wymienione części serwisowe) licząc od daty wykonania usługi.

Gwarancja

 1. Gwarancją nie są objęte:

  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,

  • uszkodzenia wynikające z wytrącającego się z wody osadu kamienia,

  • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,

  • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),

  • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,

  • konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,

  • instalacja i konfiguracja sprzętu

 2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.

 3. Serwis zastrzega sobie od 7 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej otrzymaniu.

POZOSTAWIENIE SPRZĘTU W SERWISIE OZNACZA AKCEPTACJĘ POWYŻSZEGO REGULAMINU

 

Zapraszamy do kontaktu. Obsługujemy punkty na terenie całego województwa mazowieckiego Profesjonalny serwis ekspresów do kawy, renowacja ekspresów Astoria, Bezzera, Brasilia, Carimali, La Cimbali, Electra, Expobar, Faema, Franke, Fiorenzato, Jura, La Marzocco, Nivona, Nuova SimonelliRancilio, San Marco, San Remo, Vibiemme, Wega, SaecoSiemens, Delonghi, Hendi, Melitta Sprzedaż ekspresów marki: Expobar, Jura, Nivona, Saeco Filtry 3M, Filtry Mijar, Filtr 3M SGP195 BNE Naprawa młynków do kawy Serwis ekspresów Faema Warszawa, Renowacja ekspresów Faema Warszawa, Serwis ekspresów Expobar Warszawa, Renowacja ekspresów Expobar Warszawa, Serwis ekspresów La Cimbali Warszawa, Renowacja  ekspresów Cimbali Warszawa, Serwis ekspresów Astoria Warszawa, Renowacja ekspresów Astoria Warszawa, Serwis ekspresów La Scala Warszawa, Renowacja ekspresów La Scala Warszawa, Serwis ekspresów Wega Warszawa, Renowacja ekspresów Wega Warszawa, Serwis ekspresów ECM Warszawa, Renowacja ekspresów ECM Warszawa, Serwis ekspresów La Spaziale Warszawa, Renowacja ekspresów La Spaziale Warszawa, Serwis ekspresów Gaggia Warszawa, Renowacja ekspresów Gaggia Warszawa, Serwis ekspresów Brasilia Warszawa, Renowacja ekspresów Brasilia Warszawa, Serwis ekspresów Nuova Simonelli Warszawa, Renowacja ekspresów Nuova Simonelli Warszawa, Serwis ekspresów Carimali Warszawa, Renowacja ekspresów Carimali Warszawa, Naprawa ekspresu do kawy Warszawa, Naprawa ekspresu ciśnieniowego Warszawa, Naprawa ekspresu Delonghi Warszawa, Naprawa eskpresu Delongi Warszawa, Naprawa ekspresu Saeco Warszawa, Naprawa ekspresu Seko Warszawa, naprawa ekspresu Siemens Warszawa, Naprawa ekspresu Bosch Warszawa, Naprawa ekspresu Jura Warszawa, Naprawa ekspresu Nivona Warszawa, Naprawa ekspresu Hendi Warszawa, Serwis ekspresu do kawy Warszawa, Naprawa ekspresu ciśnieniowego Warszawa, Serwis ekspresu Delonghi Warszawa, Serwis ekspresu Delongi Warszawa, Serwis ekspresu Saeco Warszawa, Serwis ekspresu Seko Warszawa, Serwis ekspresu Siemens Warszawa, Serwis ekspresu Bosch Warszawa, Serwis ekspresu Jura Warszawa, Serwis ekspresu Nivona Warszawa, Serwis ekspresu Hendi Warszawa, Serwis ekspresu Melitta Warszawa, Serwis ekspresów Faema Pruszków, Renowacja ekspresów Faema Pruszków, Serwis ekspresów Expobar Pruszków, Renowacja ekspresów Expobar Pruszków, Serwis ekspresów La Cimbali Pruszków, Renowacja  ekspresów Cimbali Pruszków, Serwis ekspresów Astoria Pruszków, Renowacja ekspresów Astoria Pruszków, Serwis ekspresów La Scala Pruszków, Renowacja ekspresów La Scala Pruszków, Serwis ekspresów Wega Pruszków, Renowacja ekspresów Wega Pruszków, Serwis ekspresów ECM Pruszków, Renowacja ekspresów ECM Pruszków, Serwis ekspresów La Spaziale Pruszków, Renowacja ekspresów La Spaziale Pruszków, Serwis ekspresów Gaggia Pruszków, Renowacja ekspresów Gaggia Pruszków, Serwis ekspresów Brasilia Pruszków, Renowacja ekspresów Brasilia Pruszków, Serwis ekspresów Nuova Simonelli Pruszków, Renowacja ekspresów Nuova Simonelli Pruszków, Serwis ekspresów Carimali Pruszków, Renowacja ekspresów Carimali Pruszków, Naprawa ekspresu do kawy Pruszków, Naprawa ekspresu ciśnieniowego Pruszków, Naprawa ekspresu Delonghi Pruszków, Naprawa eskpresu Delongi Pruszków, Naprawa ekspresu Saeco Pruszków, Naprawa ekspresu Seko Pruszków, naprawa ekspresu Siemens Pruszków, Naprawa ekspresu Bosch Pruszków, Naprawa ekspresu Jura Pruszków, Naprawa ekspresu Nivona Pruszków, Naprawa ekspresu Hendi Pruszków, Serwis ekspresu do kawy Pruszków, Naprawa ekspresu ciśnieniowego Pruszków, Serwis ekspresu Delonghi Pruszków, Serwis ekspresu Delongi Pruszków, Serwis ekspresu Saeco Pruszków, Serwis ekspresu Seko Pruszków, Serwis ekspresu Siemens Pruszków, Serwis ekspresu Bosch Pruszków, Serwis ekspresu Jura Pruszków, Serwis ekspresu Nivona Pruszków, Serwis ekspresu Hendi Pruszków, Serwis ekspresu Melitta Pruszków Warszawa. Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz, Piaseczno, Pruszków Coffee Doctor Wszystkie użyte nazwy oraz logo są zastrzeżonymi nazwami towarowymi należącymi do ich właścicieli.